Shvetsiya Orol dengizi jamiyati

Swedish Aral Sea Society

The Swedish Aral Sea Society Shvetsiya Orol dengizi jamiyatining maqsadlari quyidagilardan iborat:
Orol dengizi hududi haqida ma’lumotlar bilan ta’minlash;
Hududda atrof muhit hamda salomatlik holatlari haqida fikrlar hosil qilish;
Siyosatshunoslar va rahbarlarga hamda milliy va xalqaro tashkilotlarga konkret choralar ko‘rishga olib keluvchi ta’sir o‘tkazish;
Jamiyatning xususiy loyihalarini bajarish.

Orol dengizining qurishiga asosiy sabab unga quyiluvchi daryolar sifati va miqdori bilan bog‘liq bo‘lgan suv resurslarini oqilona boshqaraolmaslik bilan bo‘liqdir. Jamiyat faoliyatining katta bir qismi axborotga egalik darajasining oshishi, suv resurslarini nisbatan baqaroroq foydalanish zaruriyatlari uchun binolar sig‘mi va fikrlar hosil qilishga yo‘naltirilgan Bu vazifa seminarlar, maktab dasturlari, ilmiy maqolalar va nashrlar hamda ilmiy anjumanlarda ishtirok etish hamda hamkorlikda ishlash orqali amalga oshirildi.

Aloqa uchun ma’sul shaxs: jamiyat raisasi Doktor Gunilla Byorklund (Gunilla Björklund)